Peter Kammann's CV

Personlige data
 
 • Civilstand: gift, 2 børn
 • Født: 12. februar 1962
Resume

Det sidste år var jeg ansat på Toftlund Distriktsskole, som lærervikar, hvor jeg inddrog praktiske projekter i min undervisning, som anskueliggjorde deres anvendelse i den virkelige verden og udenfor skolens trygge rammer.

Jeg har følgende faglige kompetencer; Dansk, Matematik, Historie, Samfundsfag, Kristendom, Natur/Teknik, Engelsk, Tysk, Idræt, Geografi, MinUddannelse, Meebook, Positiv Psykologi, Cooperative Learning, Klasserumsledelse og It.

Jeg er vedholdende, med en god portion humor, ihærdig, fleksibel og god til at samarbejde med kolleger og ledelse, samt lærenem og empatisk over for mine elever.
Desuden har jeg også arbejdet som skatterevisor, datamatiker, hvilket har givet mig kompetencer inden for matematik og edb.

Faglige kompetencer
 •  Matematik, Natur/Teknik og Historie
 •  Dansk, Engelsk og Tysk
 •  Kristendom, Samfundsfag og Geografi
 •  Idræt, It og Multimedie
 •  Kommunikation, Iværksætteri og Innovation
 •  Godt kendskab til edb: SmartBoard, Meebook, MS Word, MS Excel, PowerPoint, MS Publisher, MS Access, MS Expression Web 2, Office 2007/2010/2016, Open Office 3.2, Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Uddannelse
 

2005 – 2009    Folkeskolelærer, UC Syd, Haderslev Seminar, fjernstudie

1998 – 2000    Datamatiker, Sønderborg Handelsskole

1982 – 1986    Skatterevisor uddannelsen, Statsskattedirektoratet

1979 – 1982    Højere Handelseksamen, Sønderborg Handelsskole

1969 – 1979    Folkeskolens udvidede afgangsprøve.

Erhvervserfaring
 

2019 – 2020     Toftlund Distriktsskole, lærervikar

2005 – 2018     Ansat som lærer på skoler i Sønderborg Kommune

2003 – 2003     Danske Diakonhjem, Vejle, IT-ansvarlig.

2001 – 2003     estructure.net A/S, Århus Operator

2000 – 2001     Dangaard Telecom A/S, Padborg System Developer

1982 – 1998     Told- og Skatteregion, Sønderborg Skatterevisor

Kurser
 

Kursus i ASP arrangeret af min fagforening PROSA, Århus i 2001. Kursus i UNIX AIX arrangeret af Told- og Skat, København i 1997

Sprog
 

Engelsk og Tysk flydende i skrift og tale. Fransk godt kendskab til sproget i skrift og tale. 

Personlige erfaringer
 

Undervisning på AOF i informatik, internettet, web-design, Layout, Windows 95 igennem 2 år. 

Personlige kompetencer
 
 •  Teamplayer og samarbejdsvillig
 •  Struktureret, overblik og ordensmenneske
 •  Iderig, kreativ og fleksibel
 •  Pligtopfyldende, ansvarsbevidst og selvstændig
 •  Positivt livssyn, lærenem og motiveret
 •  Vedholdende og elsker udfordringer i hverdagen
 •  God humor, sympatisk og omgængelig
Fritidsinteresser
 

Spejderleder, historie, amatørfotograf, slægtsforsker.

Kontaktoplysninger
 

Skovparken 3 • 6400 Sønderborg • telefon 86 89 88 90 • Mobil 61 16 12 55  

E-mail peter@kammann.dk • web:www.kammann.dk